PreviousNext PreviousNext

وظایف اپراتور جرثقیل سقفی، جرثقیل دروازه ای، جرثقیل بازویی، جرثقیل ضد انفجار

علاوه بر موارد گفته شده، اپراتور جرثقیل سقفی، جرثقیل دروازه ای، جرثقیل بازویی، جرثقیل ضد انفجار بایستی به چگونگی عملیات نصب و ترتیب باربرداری آگاهی کامل داشته باشد چراکه اپراتور برای ایمنی جرثقیل سقفی، جرثقیل دروازه ای، جرثقیل بازویی، جرثقیل ضد انفجار و کار کردن آن در محدوده ایمن مسئول می باشد.

همچنین باید بتواند سیستم نشان دهنده بار جرثقیل سقفی، جرثقیل دروازه ای، جرثقیل بازویی، جرثقیل ضد انفجار را مطابق با شرایط محیط برنامه ریزی کند.

1- قبل از شروع کار با جرثقیل سقفی، جرثقیل دروازه ای، جرثقیل بازویی، جرثقیل ضد انفجار، اپراتور باید بازرسی های قبل از کار با جرثقیل سقفی، جرثقیل دروازه ای، جرثقیل بازویی، جرثقیل ضد انفجار را مطابق با چک لیست های بازرسی روزانه جرثقیل سقفی، جرثقیل دروازه ای، جرثقیل بازویی، جرثقیل ضد انفجار انجام دهد. در شرایط خاص لازم است که اپراتور جرثقیل سقفی، جرثقیل دروازه ای، جرثقیل بازویی، جرثقیل ضد انفجار از مکانیک جرثقیل سقفی، جرثقیل دروازه ای، جرثقیل بازویی، جرثقیل ضد انفجار یاری بگیرد.

2-هنگامی که جرثقیل سقفی، جرثقیل دروازه ای، جرثقیل بازویی، جرثقیل ضد انفجار برای اولین بار استارت می شود، اپراتور باید به مدت 5 دقیقه همه کنترل ها، ترمزها، ابزارها و اسبابهای ایمنی برای اطمینان از عملکرد جرثقیل سقفی، جرثقیل دروازه ای، جرثقیل بازویی، جرثقیل ضد انفجار کنترل شوند.

3- در آغاز هر شیفت کاری ، اپراتور جرثقیل سقفی، جرثقیل دروازه ای، جرثقیل بازویی، جرثقیل ضد انفجار یا دیگر افراد که دارای صلاحیت کافی می باشند مانند مکانیک جرثقیل سقفی، جرثقیل دروازه ای، جرثقیل بازویی، جرثقیل ضد انفجار ، بایستی کنترل ها و بازرسی های عادی را که شامل موارد زیر است انجام دهند:

1) کنترل شود که نشان دهنده ایمنی بار با مقادیر صحیح تنظیم شده باشد.

2) سیم بکسل و اتصالات ثابت انتهای سیم بکسل و تکیه گاهها را از نظر وجود آسیب دیدگی یا سائیدگی کنترل کنید.

3) صحت عملکرد ترمزها کنترل گردد.

4) صحت عملکرد سوییچ های حدی کنترل گردد. در عملیاتی که بدون استفاده از این گونه ابزارهای ایمنی و محدود کننده انجام می شود، دقت کافی مبذول دارید.

4- اپراتور  جرثقیل سقفی، جرثقیل دروازه ای، جرثقیل بازویی، جرثقیل ضد انفجار بایستی هرگونه خرابی و آسیب دیدگی مشاهده شده را به مکانیک  جرثقیل سقفی، جرثقیل دروازه ای، جرثقیل بازویی، جرثقیل ضد انفجار اطلاع دهد تا نسبت به رفع آن اقدام کند. در صورتی که مکانیک قادر نباشد مشکل موجود را حل کند بایستی از افراد متخصص در این زمینه کمک بگیرد.

6- اپراتور  جرثقیل سقفی، جرثقیل دروازه ای، جرثقیل بازویی، جرثقیل ضد انفجار بایستی همچنین اطمینان حاصل کند که هیچ گونه احتمال سست و خالی شدن زمین بدلیل وجود آبراهها، لوله های گاز یا لوله های آب وجود نداشته باشد چراکه ممکن است ایجاد خطر کند.

7- هنگام کارکردن  جرثقیل سقفی، جرثقیل دروازه ای، جرثقیل بازویی، جرثقیل ضد انفجار نزدیک لبه های حفره ها، اسکله یا بارانداز بایستی دقت ویژه و مخصوص مبذول داشت.

8- اگر  جرثقیل سقفی، جرثقیل دروازه ای، جرثقیل بازویی، جرثقیل ضد انفجار در محیطهای تونلی یا مشابه آن با سقفهای بسته مستقر شده باشد، اپراتور باید به تجهیزات بالای سر خود از جمله کابلهای برق که ممکن است خطر ساز باشند، توجه کافی داشته باشد و حداقل فاصله پیشنهاد شده را تا سقف رعایت کند.

9- در صورتی که  جرثقیل سقفی، جرثقیل دروازه ای، جرثقیل بازویی، جرثقیل ضد انفجار در یک محیط سربسته کار می کند، بایستی مسیر حرکت آن کاملا جدا و مشخص گردد. توجه داشته باشید که کابلهای برق در اثر وزش باد می توانند بچرخند، و ولتاژهای بالا در شکافهای عمیق می توانند ایجاد قوس الکتریکی نمایند.

10- نه تنها  جرثقیل سقفی، جرثقیل دروازه ای، جرثقیل بازویی، جرثقیل ضد انفجار نباید با کابلهای بالای سر خود تماس داشته باشند، بلکه بایستی دقت نمود که به  جرثقیل سقفی، جرثقیل دروازه ای، جرثقیل بازویی، جرثقیل ضد انفجار مجاور خود نیز برخورد نکنند.

11- شرایط خوب و ایده آل این است که اپراتور  جرثقیل سقفی، جرثقیل دروازه ای، جرثقیل بازویی، جرثقیل ضد انفجار در هر زمان قادر باشد بار را ببیند، ولی این امر همیشه ممکن نیست و اپراتور معمولا نیاز خواهد داشت که کسی وی را راهنمایی کرده و وضعیت موجود را به وی اعلام کند، که در بعضی مواقع در صورت نبودن چنین شخصی همان کسی که بار را می بندد این کار را انجام می دهد.

12- در پایان، اپراتور بایستی دقت زیادی را هنگام عملیات کاری  جرثقیل سقفی، جرثقیل دروازه ای، جرثقیل بازویی، جرثقیل ضد انفجار و پایین یا بالا بردن بار، داشته باشد. 


aph#r3

گالری تصاویر